Het werk van Cathalijn Wouters (Tilburg, 1955) is even ongrijpbaar als dat het veelzeggend is. In deze schijnbare tegenstelling ligt het wezen van haar kunstenaarschap besloten. De betovering die uitgaat van haar werk is de reflectie van de onbevangen geestdrift waarmee Wouters gestalte geeft aan haar wereldbeeld. Het veelzijdige maar consistente oeuvre van Wouters bestaat uit een drie-eenheid van werken; tekeningen, schilderijen en boeken.

nl - en